Naše společnost Aerosol – service a.s. realizuje projekt Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti Aerosol – service a.s. registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012122

Hlavním cílem projektu Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti Aerosol – service a.s. je zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců a tím udržet konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 47 osob.

Datum realizace: 1.10.2019–30.9.2021

Kontaktní formulář

Zavřít