Lepení broušených zdících prvků polyuretanovou pěnou resp. tenkovrstvým polyuretanovým lepidlem je vhodnou alternativou ke zdění broušených cihel na maltu pro tenkou spáru na silikátové bázi.

 Výhody oproti zdění na maltu

 • rychlý, jednoduchý a efektivní způsob lepení
 • bez nutnosti speciálního vybavení a pomůcek (pouze aplikační pistole a dóza s pěnou)
 • snadná přeprava materiálu
 • zkrácení technologické přestávky před dalším postupem oproti zdění na maltu

Podmínky při aplikaci

 • používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • udržujte okolní teplotu při aplikaci v rozmezí +5°C až +35°C
 • optimální teplota dózy při aplikaci +15°C až +20°C, s klesající teplotou dózy klesá její vydatnost, proto je vhodné skladovat ji v temperovaném prostoru
 • pracovní povrch udržujte čistý a bez prachu, může být vlhký, ale ne namrzlý
 • lepit je možné pouze bloky pro přesné zdění (broušené cihly) – výška ložné spáry ≤1

Způsob aplikace

 • 1. řadu cihel založte na maltu
 • povrch cihel, kam budete nanášet lepidlo, zbavte prachu (obr. 1) a navlhčete vodou (např. štětkou, rozprašovačem apod.) (obr. 2)

Obr. 1                                                                                     Obr. 2
    

 • dózu s pěnou intenzivně protřepejte po dobu 1 minuty a poté ji našroubujte na aplikační pistoli
 • pracovní poloha dózy je dnem vzhůru
 • aplikujte 2 pásy pěny o průměru 2 až 3 cm cca 5 cm od okraje zdiva u stěny tloušťky ≥175 mm nebo 1 pás pěny středem zdiva u stěny tloušťky <175 mm
 • délka nanášených pásů pěny závisí na rychlosti zdění, optimální je 1 až 1,5 m
 • broušené cihly uložte do čerstvé nezavadlé pěny nejpozději do 10 minut od nanesení (obr. 3)

Obr. 3                                                                                     Obr. 4
    

 • poté s nimi již nemanipulujte, v opačném případě bude nutné nanést nové pruhy pěny
 • možné korekce v ložné spáře jsou ±2 mm (obr. 4)
 • případné nerovnosti lze řešit řešit např. dodatečným zbroušením cihly
 • rohové cihly a přířezy lepte stejným způsobem i ve styčné spáře (obr. 5, 6)

Obr. 5                                                                                     Obr. 6
   

 • mezery do tl. 5 mm není nutné vyplňovat, mezery tl. 5 až 30 mm lze vyplnit 1 nebo 2 svislými pásy pěny nebo lze vyplnit dutinu celou pomocí nízkoexpanzní pěnu, mezery nad 30 mm tloušky je nutné vyplnit přířezem cihly doplněné 2 svislými pásy pěny

     při zdění příček:

 • samotné zdění příček se provádí stejným způsobem jako obvodové zdivo (obr. 12)
 • příčky se k obvodovým stěnám kotvěte pomocí nerezových kotev
 • doporučuje ložnou spáru v místě ukládání stěnových kotev jemně probrousit (např. rašplí) (obr. 7) a kotvu uložit do pěny a zapěnit (obr.8, 9)

Obr. 7                                                                                     Obr. 8
    

Obr. 9                                                                                     Obr. 10
    

Obr. 11                                                                                     Obr. 12
    

 • styčnou spáru (max. tloušťka 5 mm) mezi příčkou a nosným zdivem vyplňte PUR pěnou (obr. 11)
 • mezeru mezi stropem a příčkou vyplňte PU pěnou nebo do ní vložte kamennou vlnu
 • případnou přečnívající pěnu lze po cca 25 minutách odříznout nožem
 • čerstvou pěnu lze odstranit čističem PU pěny, vytvrzelou pouze mechanicky
 • bezprostředně po ukončení práce je nutné aplikační pistoli vyčistit čističem PU pěny
 • při zdění respektujte technologický postup výrobce zdících prvků

Obecné informace

 • se 750ml dózou PU lepidla lze vyzdít až 5 až 10m2 zdiva v závislosti na počtu nanášených pásů.
 • komínový efekt – tento jev vznikající u stěn ze svisle děrovaných zdících prvků, při kterém se zhoršují tepelně izolační vlastnosti vyzděné stěny, je důsledkem nesprávného provedení zdiva; pokud je zdivo uzavřené na výšku podlaží, ke komínovému efektu nedochází
 • obecně je PU pěna náchylná na UV záření kvůli kterému degraduje, ale v případě zdiva je pěna před UV zářením chráněna zdícími prvky a degradace proto nehrozí
 • pevnost zdiva v tlaku v průběhu životnosti se časem nesnižuje, jelikož pěna funguje jako lepidlo, které cihly slepí a konstrukce drží vlastní vahou (přitížením) po celou dobu životnosti stavby

Upozornění

 • zdění na pěnu není úplně vhodné u konstrukcí s velkými rozpony nebo např. u stěn, které jsou částečně pod zemí
 • pevnost zdiva v tlaku při použití PU pěny je nižší než při použití malty pro tenkou spáru
 • technologie zdění z broušených cihel je zvlášť citlivá na precizní založení první řady cihel budoucí stěny, neumožňuje vyrovnání případných nerovností v ložné spáře

Ilustrační video zdění

Kontaktní formulář

Zavřít