Požadavky na zabudování jsou dány normou ČSN 74 6077, která uvádí, že zabudování nesmí zhoršit funkční vlastnosti samotné otvorové výplně. Podstatné je správně vyřešit styk otvorové výplně a konstrukce neboli připojovací spáry, která musí být vzduchotěsná, vodotěsná, musí eliminovat tepelné mosty, mít dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost a musí umožňovat dilatační pohyby okna.

 

Části připojovací spáry

 • vnitřní uzávěr připojovací spáry (parozábrana) ve formě plastové folie, bitumenového pásu, napěňovací pásky nebo tmelu
 • kotvení okna (páskové kotvy, kluzné trny, konzoly)
 • podložky (nosné, distanční, rektifikační)
 • tepelně izolační výplň spáry (PU pěna)
 • vnější uzávěr připojovací spáry (paropropustná/difuzní vrstva) ve formě plastové folie, napěňovací pásky nebo tmelu

 

Způsob aplikace

 • příprava otvoru resp. podkladu (pevný, zbavený prachu a nečistot)
 • osazení okna do otvoru na nosné podložky (zůstávají trvale)
 • vyrovnání okna v otvoru pomocí distančních podložek k vymezení vzdáleností okna od ostění (zůstávají trvale), v případě potřeby se použijí dočasné rektifikační klíny, které se po montáži odstraní
 • ukotvení okna pomocí vhodně zvoleného druhu kotev
 • odstranění rektifikačních klínů
 • navlhčení podkladu např. rozprašovačem
 • vyplnění připojovací spáry PU montážní pěnou tak, aby byla spára vyplněná rovnoměrně a dostatečně tj. aby pěna přesahovala přes úroveň rámu okna
 • seříznutí PU pěny po zatvrdnutí
 • aplikace vnitřního uzávěru spáry (parozábrana) a vnějšího uzávěru spáry (paropropustná folie)
 • zednické zapravení

 

Nejčastější chyby při aplikaci

 • nevhodné nebo předem neošetřené (nezvlhčené) povrchy ohraničující připojovací spáru způsobí nedostatečnou soudržnost pěny s podkladem, zhoršení expanze a nehomogenitu struktury pěny v řezu
 • nedostatečné vyplnění připojovací spáry – prosvítání světla skrz spáru (obr. 4)
 • nezajištění ochrany proti UV záření v případě, že je uzávěr spáry proveden s časovým prodlením

 

Nejčastější otázky

 • Je nutné aplikovat parotěsnou vrstvu (vnitřní uzávěr připojovací spáry)? Jakým způsob je nejvhodnější?

Bez vnitřního uzávěru spáry hrozí riziko kondenzace ve vrstvě PU pěny a tím k degradaci její funkce, zejména jejích tepelně technických vlastností a zvyšuje se riziko vzniku plísní v okolí připojovací spáry

 

 • Je nutné aplikovat vnější uzávěr připojovací spáry (paropropustnou vrstvu)? A jaký způsob je nejvhodnější?

Bez vnějšího uzávěru spáry může docházet k zatékání dešťových srážek připojovací spárou až na vnitřní stranu a může docházet k infiltrace vzduchu spárou.

 

Související dokumenty

 • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

 

schema

Obr. 1 – Schéma připojovací spáry

 

obrazek12

Obr. 2

obrazek31

Obr. 3

obrazek13

Obr. 4 – Prosvítání světla skrz spáru

Kontaktní formulář

Zavřít