Udržitelný rozvoj a EPD

Řada průmyslových odvětví a zejména stavebnictví jsou v posledních letech předmětem rostoucích požadavků na zlepšení a prokázání pověření o trvale udržitelnosti svých výrobků.

Více

Lepení zdících prvků

Lepení broušených zdících prvků polyuretanovou pěnou resp. tenkovrstvým polyuretanovým lepidlem je vhodnou alternativou ke zdění broušených cihel na maltu pro tenkou spáru na silikátové bázi.

Více

Obecně o aplikaci pěn

Používáte správně polyuretanovou montážní pěnu? Naši technici pro vás připravili krátký návod, který vám názorně ukáže, jak postupovat nejen před aplikací, ale i po ní.

Více

Vyplňování dutin

PU pěna se aplikuje především při instalaci oken a dveří, ale kvalitní polyuretanovou pěnu lze použít i k výplňovým a separačním pracím nebo jako obalový materiál.

Více

Montáž oken a dveří

Správný způsob zabudování okna a vnějších dveří do stavebního otvoru je stěžejním předpokladem pro jejich bezproblémové užívání po celou dobu životnosti.

Více

PU pěna jako lepidlo

Díky skvělé přilnavosti lze PU pěnu výhodně využít k lepení různých materiálů, ať už při samotném zdění, zateplování, tak i při obkládání deskovými prvky.

Více

Kontaktní formulář

Zavřít