AEROSOL SERVICES
CS    EN    ES   

Budoucnost diisokyanátu

 01.09.2021 | Aktuální informace o nových omezeních používání diizokyanátu.

Co je diizokyanát?
Chemická látka - organická sloučenina dvou isokyanátových skupin.

Je diizokyanát bezpečný?
Ano, používání je bezpečné, pokud se s s ním zachází v souladu s příslušnými zásadami pro řízení rizik a bezpečnosti.

Kde se používá?
Při výrobě polyuretanových pěn reakcí s polyoly. Polyuretanové oěny a lepidla jsou bezpečné, univerzální produktypoužívané pro mnoho aplikací – automotiv, konstrukce, balení, nábytek a mnoho dalších.


Nové omezení

Nařízení komise EU bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 4. 8. 2020.Je zaměřen na respirační a dermální senzibilizaci, kterou mohou způsobit diizokyanáty. Podle nařízení 
 by od
24. srpna 2023 měli být všichni uživatelé PU výrobků proškoleni a certifikováni.

1) Pravidla pro výrobce

  • Nové požadavky musí implementovat každý výrobce/uživatel diizokyanátů.

2) Značení na dózách

  • Nové požadavky na označování dóz vejdou v platnost od 24. 2. 2022

3) Školení

  • Všichni uživatelé musí být proškoleni a certifikováni od 24. 8. 2023.
  • Každý uživatel aplikující PU výrobky, musí vědět, jak to dělat bezpečně!
  • Školení je povinné od 24. srpna 2023 pro všechny průmyslové a profesionální uživatele.
  • Školení včetně závěrečné zkoušky bude probíhat online.
  • Certifikace bude platná po dobu 5 let.
  • Záznamy o školení musí být uchovávány.

Víe informací získáte zde:
www.feica.eu
www.feica.eu - Safe future of Diisocyanates
Safe use of Diisocyanates - Home (safeusediisocyanates.eu)
Safe use of Diisocyanates - Diisocyanates Restriction (safeusediisocyanates.eu)