AEROSOL SERVICES
CS    EN    ES   

Dotace z fondů EU na vybavení laboratoře

 22.02.2021 | Získali jsme dotace z fondů EU na rozšíření VaV centra

Hlavním cílem projektu je rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aerosol - service a.s. V rámci projektu, vznikne rozšířené VaV oddělení a budou pořízeny technologie umožňující výzkum a vývoj v oblasti nízko-monomerních polyuretanových (PU) pěn. Realizací projektu dojde k navýšení výzkumné kapacity společnosti žadatele, rozšíření výrobního sortimentu a posílení konkurenceschopnosti společnosti na národní i evropské úrovni.