AEROSOL SERVICES
CS    EN    ES   

Vzdělávání zaměstnanců za podpory EU

 05.09.2017 | Projekt Vzdělávání zaměstnanců za podpory EU

Naše společnost Aerosol – service a.s. realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců podniku Aerosol – service a.s. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005380

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 63 osob.

Datum realizace: 1.10.2017–30.9.2019