AEROSOL SERVICES
CS    EN    ES   

Vyplňování dutin PU pěnou

PU pěna je ideálním materiálem vhodným pro vyplňování dutin různého charakteru


PU pěna je ideálním materiálem vhodným pro vyplňování dutin různého charakteru včetně těch obtížně přístupných a zejména dutin, u kterých nejsou kladeny požadavky na statické působení výplně. Při dodržení podmínek pro správnou aplikaci je dutina vyplněna vždy v maximální možné míře a po vytvrdnutí a seříznutí je vytvořen pevný podklad pro provádění následných vrstev konstrukce. Při této aplikaci se využívá nejenom výborných expanzních vlastností pěny, ale také její tepelně izolační schopnosti. Stejně jako u ostatních aplikací je i zde nutno PU pěnu po aplikaci chránit před účinky dlouhodobého UV záření, aby si zachovala své fyzikálně mechanické vlastnosti.

Typické aplikace

  • Dutiny a trhliny ve zdivu (provizorní řešení, neřeší statickou otázku problému)
  • Spáry v konstrukcích ve zdivu
  • Vypěnění instalačních potrubí, mezer a drážek
  • Mezery mezi deskami tepelné izolace (mezery do šířky 4 mm)
  • Vypěnění pod vaničku sprchového koutu
  • Použití ve studnařství
  • Vypěňování dutin plastových okenních profilů
  • Terária a modelářství
  • Obalový materiál

Doporučení pro aplikaci

V každém případě doporučujeme před použitím pěny navlhčit prostor vyplňované dutiny resp. plochy, které budou při aplikaci v kontaktu s pěnou. Důkladné navlhčení (např. rozprašovačem) usnadní aplikaci a zkvalitní samotný výsledek.

Při vyplňování velkých dutin je vhodné aplikovat pěnu postupně v pásech nikoli najednou (na jedno stisknutí) a tyto pásy mezi sebou opět dostatečně vlhčit rozprašovačem. V opačném případě nedojde k úplnému vytvrzení pěny v celém průřezu, což vede k vytvoření nežádoucí dutiny v mase pěny.

V případě, že si nejste jisti volbou produktu či postupem, neváhejte se na nás obrátit. Naši vývojáři a technici jsou vám připraveni poskytnout telefonickou podporu nebo nabídnout placené služby v rámci vašeho projektu.

Příklady aplikací

gallery