CS    EN    ES   

Bezpečnost

Zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti výrobků při jejich užívání je pro nás prioritou.


Správným nastavením výrobního procesu, dodržováním bezpečnostních předpisů, vybavením zaměstnanců ochrannými pomůckami a pravidelnými kontrolami, zajišťujeme maximální možnou míru ochrany zdraví zaměstnanců i budoucích uživatelů našich výrobků.

Vzhledem k umístění našeho areálu v zastavěném území je pro nás dodržování veškerých bezpečnostních opatření o to důležitější.