CS    EN    ES   

Členství v organizacích

Členství v odborných asociacích poskytuje přístup k nejnovějším technologickým a technickým poznatkům a nové legislativě.


Jsme členem asociace FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry),  mezinárodního sdružení zastupujícího evropské výrobce lepidel a těsnicích materiálůn které pomáhá proszazovat zájmy svých členů zejména na trzích EU.
Jsme také členem ČAS (Českého aerosolového spolku), ktery spojuje výrobce aerosolů a dodavatele komponentů pro aerosolový průmysl v ČR. Je součástí mezinárodní organizace FEA (Fédération Européenne des Aérosols) a díky tomu svým členům zprostředkovává úzký kontakt s evropskými a světovými výrobci a umožňuje přístup k nejnovějším technickým a technologickým poznatkům a legislativním nařízením.
Svazu chemického průmyslu ČR, jehož jsme také členem, zajišťuje podporu našich podnikatelských zájmů v chemickém průmyslu a zároveň zprostředkovává veškeré dostupné ekonomické, legislativní a technické informace.