CS    EN    ES   

Sociální odpovědnost

Život kolem nás nám není lhostejný, a proto jsme se rozhodli zapojit do veřejného dění, a pomáhat tam, kde je to třeba.


Pomáháme přímo v místě našeho podnikání, přispíváme k revitalizaci obce a veřejné infrastruktury. V minulosti jsme se podíleli na rekonstrukci vesnické kapličky, opravách místních komunikací i výsadbě stromů kolem místní cyklostezky. Zapůjčujeme také čisticí a manipulační techniku, která se používá při údržbě obce. Pro místní dobrovolné hasiče jsme nakoupili součásti ochranné výstroje a plánujeme pomoci s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

gallery

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s pořadateli rodinného festivalu Struny dětem, který dětem zajímavým a netradičním způsobem zpřístupňuje klasickou a alternativní  hudbu.
Aktivně se zapojujeme do různých projektů v rámci celosvětového svátku dárcovství Giving Tuesday nebo projektů organizace Zdravotní klaun, která rozdává radost dětem v nemocnicích a pacientům v domovech pro seniory. 


Pro zvýšení zájmu o náš obor pravidelně nabízíme možnost brigád studentům chemických škol.