AEROSOL SERVICES
CS    EN    ES   

Zakázkové plnění

Plnění tlakových a netlakových obalů

Na našich výrobních linkách zajišťujeme plnění aerosolových výrobků do široké škály obalů. Používáme širokou škálu hnacích plynů, které nenarušují ozónovou vrstvu Země. Hnací plyny mohou být zkapalněné nebo plynné podle nejvhodnější receptury pro daný výrobek. Pro plnění sprejových výrobků používáme zkapalněné hnací plyny – směs propanu a butanu, dimethylether, HBA (nehořlavý hnací plyn) a zkomprimované hnací plyny – oxid uhličitý, dusík, příp. stlačený vzduch.

Mimo sortiment aerosolových výrobků jsme schopni plnit kapalinami i netlakové obaly – lahve, kanystry, barely, sudy a kontejnery o objemu 0,5–1000 l.