Technické a právní předpisy
Poradenství

Nabízíme poradenství v oblasti technických a právních předpisů zaměřených na chemický průmysl.

Pro zákazníky i konečné spotřebitele je stále obtížnější se zorientovat v právních předpisech a normách.

Řídíme se právními předpisy

Pracovníci naší společnosti neustále sledují legislativní změny v předpisech týkajících se výroby aerosolových výrobků, jejich značení, balení a distribuce.

Odpovídáme na otázky

Pokud si zákazník není jist značením výrobku a dokumentací pro jeho distribuci, může se obrátit na příslušné pracovníky naší společnosti, kteří jsou připraveni zodpovědět dotazy a pomoci s přípravou značení a dokumentů.