PLNĚNÍ AEROSOLŮ | AEROSOL - SERVICE a.s.

Plnění

Na našich výrobních linkách zajišťujeme plnění aerosolových výrobků do široké škály obalů. Mimo sortiment aerosolových výrobků jsme schopni plnit kapalinami i netlakové obaly – lahve, kanystry, barely, sudy a kontejnery  o objemu 0,5–1000 l. Používáme širokou škálu hnacích plynů, které nenarušují ozónovou vrstvu Země. Hnací plyny mohou být zkapalněné nebo plynné podle nejvhodnější receptury pro daný výrobek. Pro plnění sprejových výrobků používáme zkapalněné hnací plyny – směs propanu a butanu, dimethylether, HBA (nehořlavý hnací plyn) a zkomprimované hnací plyny – oxid uhličitý, dusík, příp. stlačený vzduch.  

Školení a technická podpora

Žádný významný výrobce se dnes neobejde bez fungujícího technického zázemí, aby mohl čelit vysokým nárokům kladeným současným trhem. Naše firma proto zajišťuje pro své klienty široké spektrum technické podpory prodeje. Jsme neustále v kontaktu s odborníky na legislativu a bezpečnost práce, sledujeme nové trendy v PU průmyslu, ale také pořádáme školení a workshopy pro prodejce i obchodní zástupce klienta. Prostřednictvím vzdělávacích projektů chceme prodejcům předat co nejvíce odborných znalostí, aby mohli flexibilně reagovat na požadavky trhu. Prezentace zajišťujeme v sídle naší společnosti nebo přímo u zákazníků.

Poradenství

Pro zákazníky i konečné spotřebitele je stále obtížnější se zorientovat v právních předpisech a normách. Pracovníci naší společnosti neustále sledují legislativní změny v předpisech týkajících se výroby aerosolových výrobků, jejich značení, balení a distribuce. Pokud si zákazník není jist značením výrobku a dokumentací pro jeho distribuci, může se obrátit na příslušné pracovníky naší společnosti, kteří jsou připraveni zodpovědět dotazy a pomoci s přípravou značení a dokumentů.

Logistika

Nedílnou součástí našeho servisu jsou logistické služby. Přepravu zboží zajišťujeme prověřenými externími přepravci po Evropě i do zámoří. V našem výrobně-skladovacím areálu jsme schopni klientovi zajistit krátkodobé i dlouhodobé skladování vyrobeného zboží, případně skladování jeho vlastního zboží za velmi výhodných podmínek. Dále nabízíme přípravu zákaznického skupinového balení, označování, paletizaci podle přání zákazníků, proclení a vedení konsignačního skladu.

   

Kontaktní formulář

Zavřít