Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
image
image
image

22 let na trhu

Laboratoř
Vývoj a inovace

Vlastní vývojová laboratoř nám poskytuje zázemí nejen pro vývoj a testování nových výrobků, ale i pro neustálé inovování stávajících receptur, což nám umožňuje flexibilně reagovat na měnící se trendy a požadavky klientů, a neustále zvyšovat konkurenceschopnost našich výrobků.

image

V roce 2001,
Začínáme s jednou výrobní linkou.

Tým kvalifikovaných pracovníků laboratoře s mnohaletou zkušeností se intenzivně zaměřuje na vývoj a zdokonalování receptur polyuretanových pěn i ostatních aerosolů. Pracovníci laboratoře sledují nejnovější trendy v oboru a nově nabyté znalosti aktivně zapojují do svých vývojových aktivit. Laboratoř hraje neméně důležitou roli i při ověřování kvality vstupních surovin a hotových výrobků.

image

Vybavení laboratoře

Laboratoř je vybavena celou řadou specifických analytických přístrojů, které umožňují jednak ověřovat parametry polyuretanových pěn, tak i kontrolu fyzikálně-chemických parametrů vstupních surovin.

V průběhu vývoje jednotlivých receptur zjišťujeme i vliv stárnutí našich výrobků v různých klimatických podmínkách simulovaných v několika vysokokapacitních klimatických komorách, pecích a také v chladící a mrazící komoře.
image

Budoucí růst

Jsme si vědomi zásadní role oddělení výzkumu a vývoje pro budoucí růst společnosti, zajištění náročných požadavků trhu a pro splnění enviromentálních aspektů, a proto dlouhodobě udržujeme kontakty s vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Výsledkem naší spolupráce s VŠCHT Praha jsou mimo jiné stáže studentů v naší laboratoři. Každý rok předkládáme několika studentům nabídku na aktivní spolupráci na vývoji a testování našich produktů. Během stáže mají možnost pracovat na všech laboratorních přístrojích, přinášet nové poznatky a náhledy a prohloubit svoje znalosti.