Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
image
image
Kdo jsme
Představení společnosti

Firma Aerosol – service a.s. působí na českém trhu od roku 2001. Od svého vzniku úspěšně rozšiřujeme své prodejní aktivity v Evropě i v zámoří a dnes jsme výhradním dodavatelem řady významných českých i evropských distributorů polyuretanových pěn a stavební chemie.

image
Helena Vymyslická, CEO

Jsme sehraný tým, klademe důraz na férovost, transparentnost, lidskost a spolupráci.

image

Technologické vybavení firmy tvoří 4 automatické plnicí aerosolové linky, jedna laboratorní plnicí linka, zařízení na plnění tmelů do kartuší a plnička netlakových obalů různé velikosti.

Podpora našich klientů

Naším hlavním cílem je podporovat naše klienty při budování jejich silné pozice na trhu polyuretanových pěn a technických aerosolů.

Podpora našich zaměstnanců

Dbáme na to, aby byli naši zaměstnanci spokojení, motivovaní a společně jsme budovali stabilní a rozvíjející se firmu.

Ověřená kvalita
Certifikace

Našim klientům nabízíme především výrobky s ověřenou kvalitou, bereme certifikaci systémů řízení a certifikaci výrobků jako naprostou samozřejmost.

Certifikace systému

V roce 2015 jsme implementovali systém řízení kvality a environmentu dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Odkaz na dokument shrnující politiku kvality a environmentu Aerosol – service a.s. najdete ZDE

Certifikace výrobků

Certifikaci a testování našich výrobků pro nás zajišťují tuzemské i zahraniční instituce a akreditované zkušební laboratoře. Součástí některých certifikátů je i pravidelná kontrola systému řízení výroby (FPC) nezávislým subjektem, které se v případě některých produktů podrobujeme několikrát ročně.

Přístup k nejnovějším informacím
Členství v organizacích

Členství v odborných asociacích poskytuje přístup k nejnovějším technologickým a technickým poznatkům a nové legislativě.

Jsme členem asociace FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry),  mezinárodního sdružení zastupujícího evropské výrobce lepidel a těsnících materiálů, které pomáhá proszazovat zájmy svých členů zejména na trzích EU.

Jsme také členem ČAS (Českého aerosolového spolku), ktery spojuje výrobce aerosolů a dodavatele komponentů pro aerosolový průmysl v ČR. Je součástí mezinárodní organizace FEA (Fédération Européenne des Aérosols) a díky tomu svým členům zprostředkovává úzký kontakt s evropskými a světovými výrobci a umožňuje přístup k nejnovějším technickým a technologickým poznatkům a legislativním nařízením.

Svazu chemického průmyslu ČR, jehož jsme také členem, zajišťuje podporu našich podnikatelských zájmů v chemickém průmyslu a zároveň zprostředkovává veškeré dostupné ekonomické, legislativní a technické informace.

Praxe & Stáže

Pro zvýšení zájmu o náš obor pravidelně nabízíme možnost brigád studentům chemických škol.

Pomáháme, kde je třeba
Sociální odpovědnost

Život kolem nás nám není lhostejný, a proto jsme se rozhodli zapojit do veřejného dění, a pomáhat tam, kde je to třeba.

Pomáháme přímo v místě našeho podnikání, přispíváme k revitalizaci obce a veřejné infrastruktury. V minulosti jsme se podíleli na rekonstrukci vesnické kapličky, opravách místních komunikací i výsadbě stromů kolem místní cyklostezky. Zapůjčujeme také čisticí a manipulační techniku, která se používá při údržbě obce. Pro místní dobrovolné hasiče jsme nakoupili součásti ochranné výstroje a plánujeme pomoci s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s pořadateli rodinného festivalu Struny dětem, který dětem zajímavým a netradičním způsobem zpřístupňuje klasickou a alternativní  hudbu.

Aktivně se zapojujeme do různých projektů v rámci celosvětového svátku dárcovství Giving Tuesday nebo projektů organizace Zdravotní klaun, která rozdává radost dětem v nemocnicích a pacientům v domovech pro seniory. 

Zdraví zaměstnanců
Bezpečnost

Zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti výrobků při jejich užívání je pro nás prioritou.

Správným nastavením výrobního procesu, dodržováním bezpečnostních předpisů, vybavením zaměstnanců ochrannými pomůckami a pravidelnými kontrolami, zajišťujeme maximální možnou míru ochrany zdraví zaměstnanců i budoucích uživatelů našich výrobků.

Vzhledem k umístění našeho areálu v zastavěném území je pro nás dodržování veškerých bezpečnostních opatření o to důležitější.

Kvalita výrobků
Kvalita

Zajištění požadované kvality výrobků, dosahujeme neustálou kontrolu výrobního procesu ve všech jeho fázích.

Kontrolu kvality provádíme plně v souladu s požadavky ISO 9001 systematicky v průběhu celého procesu výroby. Od kontroly surovin a vstupního materiálu, přes mezioperační kontrolu výroby až po výstupní kontrolu, při které se zaměřujeme nejen na kvalitativní parametry samotného produktu, ale i na správnost jeho značení a balení.

Minimalizace ekologické stopy
Ekologie

Minimalizace ekologické stopy, kterou zanecháváme svou činností je pro nás výzvou a dlouhodobým cílem.

Snažíme se v maximální možné míře chránit životní prostředí. Od zavedení systému řízení environmentu dle ISO 14001 v roce 2018 se snažíme minimalizovat ekologické dopady naší výroby. Při výrobě používáme ekologicky nezávadné hnací plyny a recyklovatelné obalové systémy. Investujeme do opatření ke snížení energetické náročnosti budov a výrobních procesů, omezujeme množství vznikajícího odpadu, který v maximálnéí možné míře důsledně recyklujeme. Odpadní vody čistíme v naší vlastní čističce odpadních vod.

Jak šel čas
Naše milníky

Podívejte se, jak si vedeme. Jsme moderní firma s rodinnou atmosférou. Neustále se rozšiřujeme a rozvíjíme.

2001
image

Začínáme

1. 10. 2001 jsme v areálu bývalého statku zahájili výrobu na první výrobní lince.

2003
image

Rozšiřujeme

Spustili jsme druhou výrobní linku a začali jsme vyrábět i technické aerosoly.

2006
image

Přistavujeme

Dokončili jsme výstavbu nové (druhé) skladovací haly. Zahajujeme výrobu repelentů a vyvíjíme samozhášivé pěny.

2009
image

Stavíme

Získali jsme dotaci na výstavbu a vybavení nové laboratoře. Již vyrábíme na 3 výrobních linkách.

2012
image

Vyvíjíme

Dokončili jsme vývoj PU lepidla na cihly a kámen a nově lisujeme plastové součástky pro vlastní použití. Pro lepší možnosti růstu jsme se stali akciovou společností.

2015
image

Certifikujeme

Získali jsme certifikát ISO 9001 a o 3 roky později i ISO 14001. Už vyrábíme i arktickou a 1,5 komponentní pěnu. Připravujeme 1. den otevřených dveří a stali jsme se členy FEICA.

2018
image

Inovujeme

Zprovoznili jsme zcela novou plně automatickou roztokárnu a 4. linku určenou speciálně pro technické aerosoly. Zahajujeme projekt plnění tmelů do kartuší.

2021
image

Upgradujeme

Proběhl stavební i technický upgrade výrobní haly a intenzifikace výrobních linek.

2022
image

Automatizujeme

Postupně probíhá automatizace výrobních zařízení a spouštíme automatické plánování výroby. Vývojovou laboratoř jsme dovybavili špičkovými analytickými přístroji.

2023
image

Šetříme

Objekty v areálu společnosti vytápíme tepelnými čerpadly. Velkou část střechy výrobních a skladovacích hal pokryje fotovoltaická elektrárna.