Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Aktuální informace o nových omezeních používání diizokyanátu

Co je diizokyanát?
Chemická látka – organická sloučenina dvou isokyanátových skupin.

Je diizokyanát bezpečný?
Ano, používání je bezpečné, pokud se s s ním zachází v souladu s příslušnými zásadami pro řízení rizik a bezpečnosti.

Kde se používá?
Při výrobě polyuretanových pěn reakcí s polyoly. Polyuretanové oěny a lepidla jsou bezpečné, univerzální produktypoužívané pro mnoho aplikací – automotiv, konstrukce, balení, nábytek a mnoho dalších.

Nařízení komise (EU) 2020/1149 bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 4. 8. 2020.Je zaměřeno na respirační a dermální senzibilizaci, kterou mohou způsobit diizokyanáty. Podle nařízení by od 24. srpna 2023 měli být všichni uživatelé PU výrobků proškoleni a certifikováni.

1) Pravidla pro výrobce

 • Nové požadavky musí implementovat každý výrobce/uživatel diizokyanátů

2) Značení na dózách

 • Nové požadavky na označování dóz vešly v platnost od 24. 2. 2022

3) Školení

 • Všichni uživatelé produktů s celkovou koncentrací monomerních diisokyanátů > 0,1 % musí být proškoleni a certifikováni od 24. 8. 2023
 • Každý uživatel aplikující PU výrobky, musí vědět, jak to dělat bezpečně
 • Školení je povinné od 24. srpna 2023 pro všechny průmyslové a profesionální uživatele
 • Školení včetně závěrečné zkoušky bude probíhat online
 • Certifikace bude platná po dobu 5 let
 • Záznamy o školení musí být uchovávány

NOVĚ VĚNUJTE POZORNOST TOMUTO NÁVODU

Jak získat certifikát (školení 048 pro konečné uživatele / spotřebitele – práce s PU pěnou v běžných podmínkách)

 • Navštivte stránky https://safeusediisocyanates.eu/, kde je k dispozici česká jazyková verze (Případně můžete použít i školení v jiném jazyce)
 • V sekci Vlstní E-learning klikněte na  Lepidla a těsnící materiály a vyberte školení vyberte 048 Průmyslová aplikace lepidel a tmelů / Malé obaly při teplotě okolí.
 • Proveďte registraci a v následujícím kroku je možno použít voucher s kódem FEICA_21_G, který Vám poskytujeme jako našemu klientovi zdarma 
  (tento voucher je platný pouze pro školení 048, které je určeno konečným uživatelům / spotřebitelům, a neslouží k jiným školením, která jsou potřebná pro další zpracovatele nebo výrobce diisokyanátu).
 • Absolvujte webinář. Po absolvování webináře budete systémem vyzváni k zodpovězení testovacích otázek.
 • Jako doklad o splnění testu obdržíte certifikát na emailovou adresu zadanou při registraci.
 • Platnost získaného certifikátu je časově omezena, systém vás však vyzve k jeho obnovení s dostatečným předstihem.

Doporučujeme, aby tento webinář a následný test podstoupili všichni pracovníci, kteří mohou s PU pěnou pracovat i jenom příležitostně (vývojoví pracovníci, promotéři nebo nadřízení těchto pracovníků, atd.)