Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Dotace z fondů EU na vzdělávání

Projekt POVEZ II – PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II, 
reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.