Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

image

V článku se dozvíte, jaké jsou výhody lepení zdících prvků PU lepidlem, které je výbornou alternativou ke zdění na maltu.

Lepení broušených zdících prvků polyuretanovou pěnou resp. tenkovrstvým polyuretanovým lepidlem je vhodnou alternativou ke zdění broušených cihel na maltu pro tenkou spáru na silikátové bázi.

Výhody oproti zdění na maltu

 • rychlý, jednoduchý a efektivní způsob lepení
 • bez nutnosti speciálního vybavení a pomůcek (pouze aplikační pistole a dóza s pěnou)
 • snadná přeprava materiálu
 • zkrácení technologické přestávky před dalším postupem oproti zdění na maltu

Podmínky při aplikaci

 • používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • udržujte okolní teplotu při aplikaci v rozmezí +5°C až +35°C
 • optimální teplota dózy při aplikaci +15°C až +20°C, s klesající teplotou dózy klesá její vydatnost, proto je vhodné skladovat ji v temperovaném prostoru
 • pracovní povrch udržujte čistý a bez prachu, může být vlhký, ale ne namrzlý
 • lepit je možné pouze bloky pro přesné zdění (broušené cihly) – výška ložné spáry ≤1

Způsob aplikace

 • 1. řadu cihel založte na maltu
 • povrch cihel, kam budete nanášet lepidlo, zbavte prachu (obr. 1) a navlhčete vodou (např. štětkou, rozprašovačem apod.) (obr. 2)
 • dózu s pěnou intenzivně protřepejte po dobu 1 minuty a poté ji našroubujte na aplikační pistoli
 • pracovní poloha dózy je dnem vzhůru
 • aplikujte 2 pásy pěny o průměru 2 až 3 cm cca 5 cm od okraje zdiva u stěny tloušťky ≥175 mm nebo 1 pás pěny středem zdiva u stěny tloušťky <175 mm
 • délka nanášených pásů pěny závisí na rychlosti zdění, optimální je 1 až 1,5 m
 • broušené cihly uložte do čerstvé nezavadlé pěny nejpozději do 10 minut od nanesení (obr. 3)
 • poté s nimi již nemanipulujte, v opačném případě bude nutné nanést nové pruhy pěny
 • možné korekce v ložné spáře jsou ±2 mm (obr. 4)
 • případné nerovnosti lze řešit řešit např. dodatečným zbroušením cihly
 • rohové cihly a přířezy lepte stejným způsobem i ve styčné spáře (obr. 5, 6)
 • mezery do tl. 5 mm není nutné vyplňovat, mezery tl. 5 až 30 mm lze vyplnit 1 nebo 2 svislými pásy pěny nebo lze vyplnit dutinu celou pomocí nízkoexpanzní pěnu, mezery nad 30 mm tloušky je nutné vyplnit přířezem cihly doplněné 2 svislými pásy pěnyPři zdění příček:

 • samotné zdění příček se provádí stejným způsobem jako obvodové zdivo (obr. 12)
 • příčky se k obvodovým stěnám kotvěte pomocí nerezových kotev
 • doporučuje ložnou spáru v místě ukládání stěnových kotev jemně probrousit (např. rašplí) (obr. 7) a kotvu uložit do pěny a zapěnit (obr.8, 9)
 • styčnou spáru (max. tloušťka 5 mm) mezi příčkou a nosným zdivem vyplňte PUR pěnou (obr. 11)
 • mezeru mezi stropem a příčkou vyplňte PU pěnou nebo do ní vložte kamennou vlnu
 • případnou přečnívající pěnu lze po cca 25 minutách odříznout nožem
 • čerstvou pěnu lze odstranit čističem PU pěny, vytvrzelou pouze mechanicky
 • bezprostředně po ukončení práce je nutné aplikační pistoli vyčistit čističem PU pěny
 • při zdění respektujte technologický postup výrobce zdících prvkůObecné informace

 • se 750ml dózou PU lepidla lze vyzdít až 5 až 10m2 zdiva v závislosti na počtu nanášených pásů
 • komínový efekt – tento jev vznikající u stěn ze svisle děrovaných zdících prvků při kterém se zhoršují tepelně izolační vlastnosti vyzděné stěny, je důsledkem nesprávného provedení zdiva; pokud je zdivo uzavřené na výšku podlaží, ke komínovému efektu nedochází
 • obecně je PU pěna náchylná na UV záření kvůli kterému degraduje, ale v případě zdiva je pěna před UV zářením chráněna zdícími prvky a degradace proto nehrozí
 • pevnost zdiva v tlaku v průběhu životnosti se časem nesnižuje, jelikož pěna funguje jako lepidlo, které cihly slepí, a konstrukce drží vlastní vahou (přitížením) po celou dobu životnosti stavby

Upozornění

 • zdění na pěnu není úplně vhodné u konstrukcí s velkými rozpony nebo např. u stěn, které jsou částečně pod zemí
 • pevnost zdiva v tlaku při použití PU pěny je nižší než při použití malty pro tenkou spáru
 • technologie zdění z broušených cihel je zvlášť citlivá na precizní založení první řady cihel budoucí stěny, neumožňuje vyrovnání případných nerovností v ložné spáře