Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Získali jsme dotace z fondů EU na rozšíření VaV centra

Realizovali jsme projekt s názvem „Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s.“,
reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024140, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti pro posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Předmětem projektu bylo pořízení moderních technologií umožňujících výzkum a vývoj v oblasti nízko-monomerních polyuretanových (PU) pěn. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:

 • Klimatická komora
 • Sušárna
 • Pec 
 • NIRS 
 • OCFM Přístroj na kontrolu průběhu tvorby PU pěny 
 • Mikroskop 
 • Trhačka 
 • Plnička plynů 
 • Hmotnostní spektrometr
 • Plynový chromatograf 
 • Viskozimetr 
 • Refraktometr

Pro bližší informace kontaktujte nás na: j.jirak@aerosol.cz