Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Seznamte se se zásadami při používání PU pěny.

Díky snadné a rychlé aplikovatelnosti, přilnavosti k ostatním materiálům, expanzním vlastnostem a tepelně technickým a mechanickým vlastnostem je polyuretanová pěna ideální pro všestranné použití. Je možné ji použít ve všech fázích výstavby objektu a při rekonstrukcích.

Výhody PU pěny:

 • všestranné využití
 • rychlá a snadná aplikace pomocí pistole nebo trubičky
 • nejsou potřeba žádné další nástroje ani zařízení
 • rychlost aplikace
 • následující technologický krok lze provést bezprostředně po aplikaci PU pěny
 • tepelně izolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti λ cca 0,05
 • speciální typy pěny lze použít i za nízkých teplot

Obecná pravidla při aplikaci:

 • podklad musí být čistý a stabilní, zbavený prachu a mastnoty
 • podklad musí být navlhčený (např. rozprašovačem) – to zajistí výraznější expanzi pěny a homogenní vnitřní strukturu (obr. 1)
 • před použitím je nutné dózu s pěnou intenzivně protřepat
 • aplikace se provádí pomocí speciální pistole nebo prostřednictvím trubičky připojené přímo k ventilku
 • při aplikaci se dóza drží ventilkem dolů a daný prostor se vyplňuje směrem zdola nahoru (u trubičkových pěn obvykle stačí vyplnit prostor z 1/3, u pistolových pěn ze 2/3) (obr. 2)
 • pěna se aplikuje při teplotách obvykle v rozmezí (+5 až +35) °C nebo dle pokynů výrobce – tím se docílí vlastností uvedených v technickém listu výrobku
 • do 24 hodin je třeba zajistit ochranu před UV zářením
 • po ukončení práce je doporučeno použít PU čistič na odstranění zbytků pěny z ventilku nevypotřebované dózy a v případě pistolových pěn PU čističem důkladně pročistit aplikační pistoli
 • nevhodnými povrchy pro aplikaci PU pěn je LDPE, HDPE, PP, PTFE – na tyto materiály polyuretanová pěna nepřilne