Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Nejtypičtějším způsobem použití PU pěny je právě při osazování oken. V článku se dozvíte hlavní zásady při montáži.

Požadavky na zabudování jsou dány normou ČSN 74 6077, která uvádí, že zabudování nesmí zhoršit funkční vlastnosti samotné otvorové výplně. Podstatné je správně vyřešit styk otvorové výplně a konstrukce neboli připojovací spáry, která musí být vzduchotěsná, vodotěsná, musí eliminovat tepelné mosty, mít dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost a musí umožňovat dilatační pohyby okna.

Části připojovací spáry

 • vnitřní uzávěr připojovací spáry (parozábrana) ve formě plastové folie, bitumenového pásu, napěňovací pásky nebo tmelu
 • kotvení okna (páskové kotvy, kluzné trny, konzoly)
 • podložky (nosné, distanční, rektifikační)
 • tepelně izolační výplň spáry (PU pěna)
 • vnější uzávěr připojovací spáry (paropropustná/difuzní vrstva) ve formě plastové folie, napěňovací pásky nebo tmelu

Způsob aplikace

 • příprava otvoru resp. podkladu (pevný, zbavený prachu a nečistot)
 • osazení okna do otvoru na nosné podložky (zůstávají trvale)
 • vyrovnání okna v otvoru pomocí distančních podložek k vymezení vzdáleností okna od ostění (zůstávají trvale), v případě potřeby se použijí dočasné rektifikační klíny, které se po montáži odstraní
 • ukotvení okna pomocí vhodně zvoleného druhu kotev
 • odstranění rektifikačních klínů
 • navlhčení podkladu např. rozprašovačem
 • vyplnění připojovací spáry PU montážní pěnou tak, aby byla spára vyplněná rovnoměrně a dostatečně tj. aby pěna přesahovala přes úroveň rámu okna
 • seříznutí PU pěny po zatvrdnutí
 • aplikace vnitřního uzávěru spáry (parozábrana) a vnějšího uzávěru spáry (paropropustná folie)
 • zednické zapravení

Nejčastější chyby při aplikaci

 • nevhodné nebo předem neošetřené (nezvlhčené) povrchy ohraničující připojovací spáru způsobí nedostatečnou soudržnost pěny s podkladem, zhoršení expanze a nehomogenitu struktury pěny v řezu
 • nedostatečné vyplnění připojovací spáry – prosvítání světla skrz spáru
 • nezajištění ochrany proti UV záření v případě, že je uzávěr spáry proveden s časovým prodlením

Nejčastější otázky

 • Je nutné aplikovat parotěsnou vrstvu (vnitřní uzávěr připojovací spáry)? Jakým způsob je nejvhodnější?

Bez vnitřního uzávěru spáry hrozí riziko kondenzace ve vrstvě PU pěny a tím k degradaci její funkce, zejména jejích tepelně technických vlastností a zvyšuje se riziko vzniku plísní v okolí připojovací spáry

 • Je nutné aplikovat vnější uzávěr připojovací spáry (paropropustnou vrstvu)? A jaký způsob je nejvhodnější?

Bez vnějšího uzávěru spáry může docházet k zatékání dešťových srážek připojovací spárou až na vnitřní stranu a může docházet k infiltrace vzduchu spárou.

Související dokumenty

 • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování