Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Publikováno

Aerosol Service

Princip lepení izolační vrstvy zateplovacího systému pomocí PU pěny.

Způsob aplikace pistolové PU pěny usnadňuje práci a zároveň částečně eliminuje nejen mokré procesy resp. technologické přestávky, ale i potřebu přístrojového vybavení a pracovních pomůcek.

Základní typy aplikací

 • Lepení tepelně izolačních desek
 • Lepení cihelných bloků
 • Lepení obkladových desek (např.: na bázi dřeva nebo kamene)
 • Lepení vnitřních i vnějších parapetů
 • Mechanické kotvení (systém ECORAW, Spiral Anksys)

Lepení tepelně izolačních desek ETICS

PU pěna v procesu provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) je alternativou k cementovým pojivům používaným v souvrství ETICS jako základní vrstva (adhezivo). PU pěna je vhodná zejména pro lepení desek na bázi pěnových plastů např. polystyrenu. Důležitým parametrem je v tomto případě především soudržnost adheziva s podkladem a adheziva s deskami tepelné izolace.

Příprava podkladu

 • Podklad bez prachu, výkvětů, puchýřů, aktivních trhlin, mastnoty, vysoké vlhkosti
 • Soudržnost podkladu průměr min. 200 kPa
 • Rovinnost (10 – 20) mm/m podle druhu izolace a typu spojení s podkladem
 • Vyrovnání podkladu, utěsnění neaktivních spár, sanace dilatačních spár
 • Penetrace podkladu (lepidlo) / navlhčení podkladu (pěna)

Lepení izolačních desek

 • Osazení zakládacích lišt nebo latí
 • Nanesení pěny na desky po obvodě + nepravidelný pás uprostřed; pokrytí 40 % celoplošně
 • Lepení desek se provádí zdola nahoru na vazbu a na sraz
 • V místě rohu stavebního otvoru nesmí vzniknout spára mezi izolačními deskami
 • Spáry větší než 2 mm vyplnit stejnou izolační hmotou (spáry do 4 mm u EPS lze vyplnit pěnou)
 • Desky nesmí překrývat dilatační spáru
 • Zbytky desek se nepoužívají
 • Broušení EPS po zatvrdnutí lepicí hmoty

Další postup dle technologického postupu výrobce ETICS.

Výhody oproti adhezivům na bázi cementu

 • vhodná na všechny typy povrchů i pro větší nerovnosti
 • není nutná penetrace povrchu, pouze navlhčení
 • není třeba dalších pomůcek jako kbelík, míchač, hladítko, zednická lžíce, postačí pouze aplikační pistole
 • odpadá čas potřebný k rozmíchání cementové směsi, PU pěna v nádobě je připravena ihned k použití
 • desky z polystyrenu lze brousit a mechanicky kotvit již po dvou hodinách od nalepení na rozdíl od lepení cementovými pojivy, kde je tato doba 24 až 72 hodin
 • úspora času a nákladů na dopravu
 • PU pěna je pevná, pružná a zároveň tepelně izolační
 • možnost použití i při teplotách kolem bodu mrazu

Související dokumenty

 • ETAG 004 – External Thermal Insulation Composite Systems with rendering
 • Technical report 46 – Test methods for foam adhesive for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)