Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image
Čištění pěny
Polyuretanový čistič

Čistič PU-pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu zajišťující dobrou rozpustnost jak výchozích komponent, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny. Výrobek v aerosolovém balení je určen pro čistění a údržbu aplikačních pomůcek a povrchů potřísněných polyuretanovou pěnou. Po nasazení rozprašovacího adaptéru lze čistič PU-pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Čistič PU-pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikačních pistolí. Řádné čištění aplikační pistole optimalizuje její funkčnost a prodlužuje životnost.